MOTOKÁRY

MOTOKÁRY

Odrážedla jsou určena pro menší děti do 3 let a slouží pro tréning rovnováhy. Šlapací autíčka jsou pro větší děti od 3 let a jsou rozděleny do kategorií podle maximálního zatížení. Při vybírání autíčka zohledněte prosím hmotnost a fyzické schopnosti dítěte. Pouze tehdy budete spokojeni.

Pravidla půjčení

1. vybrat vhodné autíčko

2. zakoupit si lístek na baru

3. Po předložení dokladu o zaplacení Vám obsluhující personál předá autíčko.

Provozovatel je povinen předat autíčko v řádném technickém stavu a tuto

skutečnost si zákazník zkontroluje. Současně personál vyznačí čas, kdy je autíčko

předáno zákazníkovi.

4. V případě výměny dražšího autíčka za levnější se rozdíl ceny zákazníkovi nevrací.

V případě výměny levnějšího autíčka za dražší je nutné cenu doplatit.

5. Po uplynutí doby, na kterou bylo autíčko zapůjčeno, vrátí zákazník autíčko zpět

obsluhujícímu personálu, který provede kontrolu technického stavu autíčka.

Pro pohyb autíček je vyčleněna dráha v zadní části lanového centra. Doporučujeme sportovní oblečení a pevnou obuv. Za chování dětí a škody způsobené dětmi na zdraví a majetku provozovatele, zákazníka popřípadě třetích osob odpovídají jejich rodiče, popřípadě doprovázející dospělá osoba. Přebráním autíčka zákazník prohlašuje, že se seznámil s provozním a půjčovním řádem.

S autíčky je zakázáno:

- úmyslně je poškozovat

- narážet do sebe a najíždět na jiné osoby

- parkovat v restauraci nebo na venkovní zahrádce,

- zajíždět na trampolíny nebo na modrou dopadovou plochu, kde končí sjezd lanovky

V případě nerespektování těchto pravidel a zákazů je provozovatel oprávněn odebrat takové osobě autíčko bez náhrady.

V Otrokovicích dne 1.5.2020

Ing. Jan Páleník

jednatel společnosti

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI 150 - POLICIE 158 - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/SOS 112